Voordelen met gebruik van HYDROXAN

  • geen nare zwembadluchtjes.
  • besparing van suppletiewater en energie
  • optimale oxidatie in samenhang met chloor
  • geen irritatie van ogen en/of slijmvliezen
  • geen allergien
  • langere filterlooptijden
  • verhoogde redoxspanning
  • geen kostbare apparatuur benodigd


HYDROXAN is een volledig anorganisch product, dat door zijn speciale redoxeigenschappen de werkzaamheid van chloor doelmatig ondersteunt.

Door het gebruik van HYDROXAN in gechloreerd zwemwater wordt een chloor-chloordioxide mengsel gevormd. Vorming van ongewenst chloriet wordt door het gebruik van HYDROXAN tegengegaan.

HYDROXAN werkt in synergie met andere algemeen bekende oxidatiemiddelen (zoals chloor).

Bij afbraak van een complex wordt een geringe hoeveelheid peroxide gevormd, dit reageert verder en verhindert volkomen zelfregulerend, het uiteenvallen tot chloriet.
Het TETRACHLOORDECAOXIDE complex valt uiteen als reducerende of bepaald oxiderende stoffen aanwezig zijn. Hierdoor kan aan dit produkt een zekere selektief werkingsmechanisme toegeschreven worden.

HYDROXAN

HYDROXAN is een anorganisch, vloeibaar middel en is een product waarmee het hoogwaardige chloordioxide in gechloreerd zwemwater wordt aangemaakt.

Vorming van ongewenst chloriet is door het gebruik van HYDROXAN volledig uitgesloten !

HYDROXAN is in overeenstemming met ELINCS-No. 420-970-2.GEBRUIK

HYDROXAN


Bij een continu dosering, bij voorkeur m.b.v. een doseerpompje. Hierbij hoeft slechts 0,2 ml HYDROXAN per m3 circulerend water te worden gedoseerd.

BELANGRIJK: Alvorens met de continu dosering te starten dient met behulp van DESOPUR een reiniging van het filterzand te worden uitgevoerd. (1-2 liter per vierkante meter filteroppervlak)uw zwemwaterspecialist
In de praktijk
2010 Hydrotec | Alle rechten voorbehouden