• Geleverd in dozen van 10 kg (=ca 110 kg aangemaakt vlokmiddel)
  • Een doos Nuscofloc Forte is onbeperkt houdbaar.


Vaak zijn de veroorzakers van oa 'optredende waas in het water' colloïdale of echte opgeloste stoffen (>1 micrometer,nanometer).

Zelfs een goed werkend zandfilter is niet in staat deze stoffen op te vangen, hiervoor is een hulpmiddel (floculatiemiddel) nodig, NÜSCOFLOC FORTE.

NÜSCOFLOC FORTE zorgt ervoor dat de colloïdale stoffen gebundeld worden en zodoende groot genoeg 'groeien' om op/in het filter achter te blijven.

Omdat het vlokmiddel in het water zelf ook een colloïdale stof is, moet de toe te voegen hoeveelheid worden afgestemd op de hoeveelheid "af te vangen" deeltjes.
Dit kan het beste worden bepaald door een troebelheidsmeter, een betrouwbaar methodiek waarmee de juiste hoeveelheid/dosering kan worden vastgesteld.

Hier geldt namelijk ook dat overdaad schaadt.

Een teveel aan vlokmiddel kan ook aanleiding geven tot vertroebeling van het water, jeuk- en irritatieverschijnselen oproepen bij zwemmers en het filter vroegtijdig doen verstoppen. Daarnaast is een dergelijke werkwijze om economische redenen af te raden..


NÜSCOFLOC FORTE

NÜSCOFLOC FORTE is in poedervorm, het is een vlokmiddel op aluminiumbasis met een zeer lage aluminium inhoud.

NÜSCOFLOC FORTE is in overeenstemming met DIN 19643 en 19634. Werkzame stoffen: 100% aluminiumhydroxidchloride.GEBRUIK

NÜSCOFLOC FORTE

Inhoud aanmaken in de verhouding 1:10 met water vermengen.

De oplossing doseren tussen: 0,2 - 1,2 gram per m3 rondgepompt water.

NÜSCOFLOC FORTE is in overeenstemming met DIN 19643 en DIN 19634.In de praktijk
uw zwemwaterspecialist
© 2010 Hydrotec | Alle rechten voorbehouden